๑–«នាទីសំបូរិន្ទសម្ភាសកេងវ៉ាន់សាក់» អំពីព្រលឹង​ឬអត្តសញ្ញាណខ្មែរក្នុងទស្សនៈរបស់លោកសាស្ត្រាចារ្យ វគ្គទី ๒๖ ។
នាងសិតាមុខស សម្រាប់ខ្មែរតាមមតិលោកកេងវ៉ាន់សាក់ព្រះនាងគឺជានាងគង្ហីងព្រះធរណី តាំងតែពីកើតពីដីអាចម៍បំណះមក។
๒–«នាទីនិទានចិនរឿង សាមកុក» ភាគ ๑๒
Cao Cao បានយកអាសាទៅសម្លាប់មេផ្ដាច់ការ Dong Zhuo ឬ Tang Tok ដែលបានដកហង់តេ​យកព្រះអនុជមកជំនួស ក្រោយកម្ចាត់ក្រុម​មហាត្លឹកទាំង ๑๐​ ដែលបានសម្លាប់ He Jin​ ព្រះមាតុលៈរបស់ហង់តេដ៏មានឥទ្ធិពលខ្ពស់ តែដែលចចេសមិនស្ដាប់មតិយោបល់អ្នកណា។​ (ភាគ ๑๒​ នេះ តពីភាគ ๑๑​ ផ្សាយឡើងវិញស្ដីពីភាពកំណាចឃោរ​ឃៅរបស់តុង ស្ហួ កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍)
๓–«នាទីតន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃអាទិត្យ»
សូមជូនចម្រៀងចម្លងទំនុកពីភ្លេងចិនឈ្មោះ «ប្រុសបណ្ដូលចិត្ត» ច្រៀងដោយអ្នកស្រីរស់ សេរីសុទ្ធា។
๔–«នាទីពីនេះពីនោះ»
ជួរភ្នំដងរែក អតីតតំបន់ស្នាក់នៅហ្វឹកហ្វឺនត្រៀមទ័ពរបស់ចលនាឥស្សរៈ​រួមខ្មែរបម្រើជាតិរបស់លោកសឺងង៉ុកថាញ់៕