๑–«នាទីពាក្យបរទេសនៅក្នុងវចនានុក្រមខ្មែរ» រៀបរៀងដោយលោកនួនសុខវ៉ាងពីក្រុង Norcross រដ្ឋ GA ដោយលោកនឹងលើកយកពាក្យបរទេសដែលមានចុះផ្សាយក្នុងវចនានុក្រមសម្ដេច​ជួនណាត​មកជំរាបដល់វគ្គទី ๙ ។
๒–រឿង «Brother Enemy» ឬ «សត្រូវបងប្អូនឯង» របស់លោក Nayan Chanda​ អ្នកកាសែតឥណ្ឌា បកប្រែជាខេមរភាសាដោយ​លោក​ទេព ម៉េងឃាន​នៃមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា វគ្គទី ๘๘ ​។
នៅទីបំផុត​យួនយល់ព្រមមិនលើកយកការទាមទារសំណងការខូចខាតសង្គ្រាមជាលក្ខខណ្ឌការចរចាជាមួយអាមេរិក ថែមទាំងអង្វរឲ្យអាមេរិកជួយនៅឆ្នាំ ๑๙๗๘ ។
๓–«នាទីតន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃ»
សូមជូនបទ «ឱ! ភ្នំពេញអើយ» ប្រគំឡើងវិញដោយប្រមូលផ្តុំឧបករណ៍បុរាណខ្មែរដ៏អស្ចារ្យ។
๔–«នាទីពីនេះពី័នោះ»
Trump ស្ដាប់ចៅក្រមប្រកាសកាត់ក្ដីឲ្យបង់ប្រាក់ពិន័យ​ ๓๕๕ លានដុល្លារ ព្រោះចូលចិត្តបំប៉ោងតម្លៃទ្រព្យសម្បត្តិកុហកគេថាខ្លួនមានហួសការពិត។
សមាគមអ្នកបរឡានដឹកទំនិញប្រកាសធ្វើពហិការមិនចូលក្រុងញិវយ៉ក៕