๑–«នាទីសំបូរិន្ទសម្ភាសកេងវ៉ាន់សាក់» អំពីព្រលឹង​ឬអត្តសញ្ញាណខ្មែរក្នុងទស្សនៈរបស់លោកសាស្ត្រាចារ្យ វគ្គទី ๒๕។
ឯកលក្ខណ៍នៃប្រាសាទបន្ទាយស្រី​និងតួនាទីរបស់ «បារគូ» ​ឬ «បាគូរ»​។
๒–«នាទីនិទានចិនរឿង សាមកុក» ភាគ ๑๑
Cao Cao បានយកអាសាទៅសម្លាប់មេផ្ដាច់ការ Dong Zhuo ឬ Tang Tok ដែលបានដកហង់តេ​យកព្រះអនុជមកជំនួស ក្រោយកម្ចាត់ក្រុម​មហាត្លឹកទាំង ๑๐​ ដែលបានសម្លាប់ He Jin​ ព្រះមាតុលៈរបស់ហង់តេដ៏មានឥទ្ធិពលខ្ពស់ តែដែលចចេសមិនស្ដាប់មតិយោបល់អ្នកណា។
๓–«នាទីតន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃអាទិត្យ»
សូមជូនចម្រៀងរាំវង់ឈ្មោះ «មើលកុក មើលទុង» ច្រៀងដោយលោកលីវតឹកនិងអ្នកស្រីម៉ៅសារេត ។
๔–«នាទីពីនេះពីនោះ»
លោកសឺងង៉ុកថាញ់​និង ការតស៊ូបដិវត្តន៍របស់លោក៕