๑–«នាទីសាសនាសាកល ៖ សាសនាឥស្លាម»​ សូមបន្តអានសៀវភៅ «មគ្គុទ្ទេសក៍មូស្លីមថ្មី» របស់លោកហ្វាហាទ សាឡិម ពិន ហ៊ូម៉ាម។
ថ្ងៃបុណ្យស្រាយបួស​ឬ ថ្ងៃ រ៉យ៉ាហ្វុិតរ៉ោះ។
๒–«នាទីជួបនឹងបណ្ឌិតអាំងជូលាន» បរិយាយអំពីរឿងប្រាសាទកោះកេរ្តិ៍។
๓–«នាទីតន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃ»
សូមជូនចម្រៀងខ្មែរច្រៀងដោយលោកស៊ីនស៊ីសាមុត​ដែលចម្លងទំនុកភ្លេងរបស់ចិន។
๔–«នាទីសុខភាពយើង»
អាហារដែលជួយកុំឲ្យកើតជម្ងឺ ED ។
๕–«នាទីពីនេះពី័នោះ»
ថ្ងៃបុណ្យលោកតា​វ៉ាឡិនទីណូ។