๑–«នាទីពាក្យបរទេសនៅក្នុងវចនានុក្រមខ្មែរ» រៀបរៀងដោយលោកនួនសុខវ៉ាងពីក្រុង Norcross រដ្ឋ GA ដោយលោកនឹងលើកយកពាក្យបរទេសដែលមានចុះផ្សាយក្នុងវចនានុក្រមសម្ដេច​ជួនណាត​មកជំរាបដល់វគ្គទី ๖ ។
๒–រឿង «Brother Enemy» ឬ «សត្រូវបងប្អូនឯង» របស់លោក Nayan Chanda​ អ្នកកាសែតឥណ្ឌា បកប្រែជាខេមរភាសាដោយ​លោក​ទេព ម៉េងឃាន​នៃមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា វគ្គទី ๘๕ ​។
នៅឆ្នាំ ๑๙๗๘ យួនលុកលុយកម្ពុជាដែលពេលនោះខ្មែរក្រហមប៉ុលពតជាកូនជឹងរបស់ចិន។
មេដឹកនាំចិន​តេងស៊ាវភីង ថាត្រូវតែឲ្យមេរៀនយួនព្រោះតែភាពក្រអឹតក្រទមរបស់វា។
๓–«នាទីតន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃ»
សូមជូនចម្រៀងកន្ទ្រឹមខ្មែរសុរិន្ទឈ្មោះ «ក្របីជល់ចេក» ច្រៀងដោយស្មៀនឆៃភឹមផាជាចម្រៀងប្រភេទអាសអាភាសបើគ្រលាស់។
๔–«នាទីពីនេះពី័នោះ»
ផ្ទះលោកថាច់ចន្ធីកំពុងកសាង
ផ្ទះក្មួយថយ កប៉ា ថែមយ៉ខាងមុខ។
ចលនាប្រឆាំងបារាំងសឺងង៉ុកថាញ់ ប៉ាចឈឺន ស៊ិមវ៉ា៕