๑–«នាទីសាសនាសាកល ៖ សាសនាឥស្លាម»​ សូមបន្តអានសៀវភៅ «មគ្គុទ្ទេសក៍មូស្លីមថ្មី» របស់លោកហ្វាហាទ សាឡិម ពិន ហ៊ូម៉ាម។
ស្ដីពីការប្រកាសហៅឲ្យមកសឡាតគឺសូត្រថ្វាយបង្គំអាឡោះ ដែលគេហៅការស្រែកប្រកាសជូនដំណឹងនេះថា «អាហ្សាន» ។
๒–«នាទីជួបនឹងបណ្ឌិតអាំងជូលាន» 
សូមជូនភាគ ๓ រឿង «សុភាទន្សាយ» ចូលដល់វគ្គទន្សាយបោកក្រពើឲ្យបញ្ជិះខ្លួនឆ្លងស្ទឹង។
๓–«នាទីតន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃ»
សូមជូនចម្រៀងជប៉ុនមួយបទឈ្មោះ «China Night/Shina no Yoru ឬ រាត្រីស្រុកចិន» ច្រៀងដោយ Watanabe Hamako ចាក់ផ្សាយដំបូងនៅឆ្នាំ ๑๙๓๘ ​ហើយយកមកកំដរខ្សែភាពយន្តឃោសនារបស់ជប៉ុនពេលនៅកាន់
កាប់ស្រុកចិនកាលពីឆ្នាំ ๑๙๔๐​។
๔–«នាទីពីនេះពី័នោះ»
Trump ចូលរួមស្ដាប់សវនាការសាលាឧទ្ធរណ៍​ថាតើលោកមានអភ័យឯកសិទ្ធិប្រធានាធិបតីមិនអាចអ្នកណាប្ដឹងបានឬអត់?