๑–នាទី «សាសនាសាកល ៖ សាសនាឥស្លាម»​ សូមបន្តអានសៀវភៅ «មគ្គុទ្ទេសក៍មូស្លីមថ្មី» របស់លោកហ្វាហាទ សាឡិម ពិន ហ៊ូម៉ាម។
សឡាតស៊ូណិតត្រូវបានហាមឃាត់ក្រោយពីសឡាតអាសើររួចរហូតដល់ថ្ងៃលិច។
๒–នាទី «ជួបនឹងបណ្ឌិតអាំងជូលាន» 
សូមជូនភាគ ๒ រឿង «សុភាទន្សាយ» ដែលជារឿងព្រេងខ្មែរមួយប្រភេទ។
๓–«នាទីតន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃ»
សូមជូនចម្រៀងជប៉ុនមួយបទឈ្មោះ Namida no Renrakusen (Ferryboat of Tears ឬ ទូកចម្លងទឹកភ្នែក) ច្រៀងដោយ Mori Masako ។
๔–នាទី «ពីនេះពី័នោះ»
តើតេមូ​ជាអ្នកមកបំផ្លាញ ឬមកជួយស្រោចស្រង់អ្នកក្រីក្រ?
ស្នប់សប់កង់ឡានបែបទៅណាយកទៅផង Temu លក់តម្លៃពិសេស តែ ๔ ដុល្លារ ๘๕ សេនប៉ុណ្ណោះ៕