๑–នាទី «អក្សរសាស្ត្រ» ថ្ងៃនេះសូមជូននាទីបកស្រាយអក្សរសាស្ត្រខ្មែរដោយសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាត ភាគ ๔ វគ្គទី ๒ ឆ្លើយតបសំនួររបស់ប្រជាពុទ្ធសាសនិកខ្មែរស្ដីពីវាក្យស័ព្ទខ្មែរ រួមទាំងបដិសេធថាពាក្យថា «វាំងនន»​មិនមែនមកពីពាក្យសៀមឬលាវទេ។ ។
๒–នាទី «សៀវភៅខ្មែរ » រឿង «ជីវិតកូនថ្លៃ កូនត្រូវតែរស់» (“Stay Alive, My Son” ឬ “Tu Vivras, Mon Fils”) ស្នាដៃនិពន្ធផ្អែកលើជីវិតពិតរបស់លោក ពិន យ៉ាថៃ​។
វគ្គទី ๑๒ ៖ ជីវភាពថ្មីក្រោមនឹមផ្តាច់ការនៃពួកព្រៃខ្មែរក្រហម។
๓–នាទី «តន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃ»
សូមជូន​បទ «ទឺកភ្នែកពុកម៉ែ​ខ្ញុំ (ដែលត្រូវបង្ខំឲ្យចោលសំបុក)» ច្រៀងដោយអ្នកចម្រៀងស្នហាជាតិកុយវណ្ណាពីប្រទេសបារាំង។

៤–នាទី «សុខភាពយើង»

វិធីព្យាបាលរោគដោយការទទួលទានទឹក។
๕–នាទី «ពីនេះពីនោះ» ថ្ងៃនេះមានបញ្ហាបច្ចេកទេសធ្វ់ើឲ្យពុំអាចផលិតពីនេះពីនោះបាន។​​ សុំអភ័យទោស៕