๑–នាទី «អក្សរសាស្ត្រ» ថ្ងៃនេះសូមជូននាទីបកស្រាយអក្សរសាស្ត្រខ្មែរដោយសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាត ភាគ ๔ វគ្គទី ๑ ឆ្លើយតបទៅនឹងសំនួររបស់ប្រជាពុទ្ធសាសនិកខ្មែរស្ដីពីវាក្យស័ព្ទខ្មែរ រួមទាំងការបញ្ចេញសម្លេងពាក្យផ្សេងៗ និង…
ចម្លើយថាហេតុអ្វីបានជាវិហារខ្មែរសាងបែរមុខទៅទិសខាងកើត?
๒–នាទី «សៀវភៅខ្មែរ » រឿង «ជីវិតកូនថ្លៃ កូនត្រូវតែរស់» (“Stay Alive, My Son” ឬ “Tu Vivras, Mon Fils”) ស្នាដៃនិពន្ធផ្អែកលើជីវិតពិតរបស់លោក ពិន យ៉ាថៃ​។
វគ្គទី ๑๐ ៖ ខ្មែរក្រហមឃាត់ដំណេីរ​ និងដកហូតយកឡានយេីង។
๓–នាទី «តន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃ»
សូមជូនចម្រៀងចាស់របស់អ្នកស្រីឈុនវណ្ណាឈ្មោះ «អូនស្រឡាញ់តែបងមួយ» ច្រៀងជាថ្មីឡើងវិញដោយទៀងមុំសុធាវី។

៤–នាទី «សុខភាពយើង»

ថ្ងៃនេះសូមជូនបញ្ហាលិង្គមរណៈរបស់បុរសភេទអាយុច្រើនទូទៅ។
๕–នាទី «ពីនេះពីនោះ»

សុំទោស មិនមានពីនេះពីនោះទេថ្ងៃនេះ៕