១–នាទី «ប្រវត្តិដែលខ្មែរគួរដឹង៖ ហេតុអ្វីបានជាយួនរុករានទន្ទ្រានយកកម្ពុជា?» ដែលរៀបរៀងដោយលោកនួនសុខវ៉ាងពីក្រុង Norcross រដ្ឋ GA ដោយផ្អែកលើឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រជាច្រើន​រួមទាំងសៀវភៅលោក Stephen J. Morris ឈ្មោះ «Why Vietnam Invaded Cambodia» ។ វគ្គទី ៣ ។
២–រឿង «Brother Enemy» ឬ «សត្រូវបងប្អូនឯង» របស់ Nayan Chanda​ បកប្រែជាខេមរភាសាដោយ​លោក​ទេព ម៉េងឃាន​នៃមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា វគ្គទី ៧១ ​។
៣–នាទី «តន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃ»
សូមជូនបទ «សារាវាន់​ស្លៀកខ្យល់»​ច្រៀងដោយ​ស្រីតូច​ទូចស៊ុននិច។ ​​អាណិតណាស់ម្ចាស់ថ្លៃអើយ។
–នាទី «ពីនេះពី័នោះ»

ថ្ងៃនេះពុំមាន «ពីនេះពីនោះ» ទេ សូមអភ័យទោស។