១–នាទី «សាសនាសាកល»​
សូមបន្តអានសៀវភៅ «មគ្គុទ្ទេសក៍មូស្លីមថ្មី» របស់លោកហ្វាហាទ សាឡិម ពិន ហ៊ូម៉ាម ដល់ត្រង់​ ជំនឿចំពោះព្រះអល់ឡោះដែលមានពួកទេវតា​«ម៉ាឡាអ៊ីកាត់» ជាខ្ញុំកំដរ។
២–នាទី «ជួបនឹងបណ្ឌិតអាំងជូលាន»
វគ្គ១ នៃសុន្ទរកថារបស់លោកបណ្ឌិតរឿង «ព្រលឹង» ឬ «ព្រះលិង្គ» ខ្មែរពីបូរាណ។
៣–នាទី «តន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃ»
សូមជូនបទ «ស្អែកលាម៉ែទៅធ្វើទាហាន» ច្រៀងដោយស៊ីនស៊ីសាមុត។
This image has an empty alt attribute; its file name is image-103.png
៤–នាទី «ពីនេះពីនោះ» 
ស្ដាប់គេវិភាគពីមរណភាព​លោកឧកញ៉ា ឈាង រ័ត្ន៕