១–នាទី «ប្រវត្តិដែលខ្មែរគួរដឹង៖ ហេតុអ្វីបានជាយួនរុករានទន្ទ្រានយកកម្ពុជា?» ដែលរៀបរៀងដោយលោកនួនសុខវ៉ាងពីក្រុង Norcross រដ្ឋ GA ដោយផ្អែកលើសៀវភៅរបស់លោក Stephen J. Morris ឈ្មោះ «Why Vietnam Invaded Cambodia» វគ្គទី ២ ។
២–រឿង «Brother Enemy» ឬ «សត្រូវបងប្អូនឯង» របស់ Nayan Chanda​ បកប្រែជាខេមរភាសាដោយ​លោក​ទេព ម៉េងឃាន​នៃមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា វគ្គទី ៧០ ​។
៣–នាទី «តន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃ»
សូមជូនបទ «ចំប៉ាបាត់ដំបង» ឱបាត់ដំបងភ្លៀងជន់លិចហើយ ព្រោះតែអភិវឌ្ឍន៍»​ មិនស្គាល់អ្នកតែង​ឬ អ្នកច្រៀង។
–នាទី «ពីនេះពី័នោះ»
សង្គ្រាមជាប្រចាំរវាង​អ៊ីស្រាអែល​នឹងពួកហាម៉ាស់នៅតំបន់ហ្កាហ្សា។
អាវុធដែលហាម៉ាស់ផលិតខ្លួនឯងពីរោងជាងក្រោមដី។