១–នាទី «រឿងដែលខ្មែរគួរដឹងស្ដីពីវិបត្តិខ្មែរនៅសតវត្សទី ១៩» រៀបរៀងដោយលោក នួន សុខវ៉ាងពីក្រុង Norcross រដ្ឋ GA ផ្អែកលើសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែររបស់លោក​ David Chandler ហើយនៅក្នុងវគ្គទី ៣៤ ដែលជាវគ្គបញ្ចប់នេះមានរៀបរាប់អំពី…
កម្ពុជានៅពាក់កណ្ដាលទី ២ នៃ សតវត្សទី ១៩ ក្រោមឥទ្ធិពលស្ដេចសៀមព្រះរាមទី ៣ អធិរាជយួន មិញ ម៉ាង និង ស្ដេចចក្រពត្របារាំង ណាប៉ូឡេអុងទី ៣ ។
២–រឿង «Brother Enemy» ឬ «សត្រូវបងប្អូនឯង» របស់ Nayan Chanda​ បកប្រែជាខេមរភាសាដោយ​លោក​ទេព ម៉េងឃាន​នៃមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា វគ្គទី ៦៨ ​។
៣–នាទី «តន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃ»
សូមជូនចម្រៀងកន្ទ្រឹមខ្មែរសុរិន្ទឈ្មោះ «ចុះភ្នំឡើងភ្នំ»
–នាទី «ពីនេះពី័នោះ»
Trump មកចូលរួមស្ដាប់ការកាត់ក្ដីលោកនៅញិវយ៉កថ្ងៃចន្ទ។
Trump ជួបចៅក្រមកាត់ក្ដី Arthur Engoron និងអគ្គមេធាវី Letitia James នៅតុលាការ។
តាលព្រឹក្ស ១​ ដើម ៣០០ ដុល្លារ។