១–នាទី «សន្ទនាតុមូល» រវាង លោកថាច់ពីយ៉ានៅប្រទេសបារាំង លោកណនហ៊ីនៅប្រទេសបែលហ្ស៊ិក នឹងលោក​ប៊ុនឆន​នៅប្រទេសហុល្លង់ ថាតើអ.ស.ប. គួរទទួលស្គាល់ហ៊ុនម៉ាណែតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរដែរឬទេ? វគ្គបញ្ចប់ ។
ចង់ឬមិនចង់ អ.ស.ប. ក៏បានទទួលស្គាល់ហ៊ុនម៉ាណែតថាជានាយករដ្ឋមន្ត្រីតំណាងឲ្យកម្ពុជាទៅហើយ។

២–នាទី «សំបូរិន្ទសម្ភាសកេងវ៉ាន់សាក់» អំពីព្រលឹង​ឬ អត្តសញ្ញាណខ្មែរ​ក្នុងទស្សនៈរបស់លោកសាស្ត្រាចារ្យ។

ចូលដល់វគ្គទី ៤ ដែលលោកបញ្ជាក់ថាខ្មែរ-មនមានឈាមជ័រខុសពីសាសន៍ដទៃនៅតំបន់សុវណ្ណភូមិ គឺមានអ្វីដែលលោកហៅថា​ «Composant E»។
៣–នាទី «និទានអារ៉ាប់» អានជូនស្ដាប់ដោយ​សាន​សុវិទ្យ
ថ្ងៃនេះសូមជូនវគ្គទី ១៤៣ ​នៃកម្រងរឿង​ ១០០១ ​យប់​ ឬ ឯកសហស្សរាត្រី ដែលនឹងបន្តរឿង អាលី បាបា​និង​ចោរ​ ៤០ ​នាក់ ដល់ត្រង់ពួកចោរស្វែងរកផ្ទះអាលី បាបា ដើម្បីសងសឹកដែលហ៊ានលួចសម្បត្តិរបស់ចោរ។
៤–«នាទីតន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃ»
សូមជូនបទ «ទំនួញក្រឡាហោមគង់» ច្រៀងដោយលោកស៊ីនស៊ីសាមុត។
៥–នាទី «ពីនេះពីនោះ»