១–«នាទីសៀវភៅខ្មែរ » រឿង «អង្គការជានរណា?» និពន្ធដោយយាយទៀង​ឬអ្នកស្រី គឹម ធីអ៊ូយ
សូមជូនវគ្គទី ២២ ស្ដីពីវិភាគទានខ្មែរក្រោមចំពោះការតស៊ូរវាងយៀកមិញនឹងបារាំង ១៩៤៥-១៩៥៤។
២–នាទី «មកស្ដាប់អ្នកស្រី មាស​លក្ខណា ព្រលះសម្ដេចឯង»  ពីប្រទេសហ្វ៊ីលិព្វីន។
៣–នាទី «តន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃ»
សូមជូនបទ «មួយម៉ឺនអាល័យ» របស់ស៊ីនស៊ីសាមុត យកមកច្រៀងឡើងវិញដោយ​កៃ យុវអ្នកចម្រៀងសម័យថ្មី។
៤–នាទី «ពីនេះពីនោះ»
ស្រុកចិនឥឡូវ។
ក្រុងប៉េកាំងក្លាយជាក្រុងវេនីស។
សមុទ្រភ្លើងនៅ Maui ។
ព្យុះភ្លើងនៅកោះ Maui រដ្ឋ Hawai ។
ជនទុគ៌តនៅស្រុកខ្មែរគ្រប់ជំនាន់។
បណ្ដោយឲ្យប្រជារាស្ត្ររស់នៅក្នុងភាពក្រីក្រ​នាំឲ្យកើតបាតុភូតខ្មែរក្រហមបានងាយ។
ច្រូតស្រូវនៅបុរីអង្គរ North Carolina! This coming Labor Day!