១–នាទី “ធម្មកថា” ឆ្លើយតបចម្ងល់អ្នកស្ដាប់

ស្ដីពីភាពប្លែកគ្នារវាងហីនយាន និងមហាយាន អធិប្បាយដោយព្រះមហាវិមលធម្ម ពិន សែម។ 
២–នាទី «ទស្សនៈអ្នកនិពន្ធ» របស់លោក ជាតិហង្សាពីរដ្ឋមីនីសូតា
ថ្ងៃនេះលោកសូមលើកយកវគ្គទី ១៤ នៃសំណេររបស់លោកទៀងណារិទ្ធឈ្មោះ «មហាគ្រោះជាតិខ្មែរ»​ មកអានជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់។
៣–នាទី «តន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃ»
សូមជូនបទ «ទៅហើយមកវិញ» (យួនពេញស្រុក) តែងនិងច្រៀងដោយអ្នកស្រី ស៊ាន​ កេត្យា នៅប្រទេសបារាំង។
៤–នាទី «ពីនេះពីនោះ»
ប្រធានសភាថ្មីរបស់កម្ពុជា​ឈ្មោះឃួនសុដារី (គេថា) ជាស្រីយួនដែលជា​ម្រាក់របស់ប៊ុនរ៉ានីតាំងពីសម័យនៅកងនារីយៀកកុងម៉្លេះ។
អ្នកវិភាគ៖ Trump អាចប្រឈមនឹងអភិបាលរដ្ឋកាលី Gavin Newsom​នៅឆ្នាំក្រោយ។
Florida Palm Trees អាចយកមកដាំនៅបុរីអង្គរយើងបានទេ?