១–នាទី «ទស្សនៈខ្ញុំ» របស់អ្នកគ្រូសូផានីបៃនៃក្រុង Norwalk, CA
សូមជូនរឿងពីជីវិតវ័យក្មេងនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំង។
២–នាទី «និទានអារ៉ាប់» 
សូមជូនវគ្គទី ១២៦​ ​នៃរឿង​ ១០០១ ​យប់​ ឬ ឯកសហស្សរាត្រី ដល់វគ្គស្ដីពីអាឡាឌិន​ឲ្យម្ដាយយកសម្បត្តិមហាសាលដែលបានពីអារក្ខប្រចាំចង្កៀងទិព្វចូលទៅដណ្ដឹងបុត្រីស៊ុលតង់។
៣–នាទី «តន្ត្រី»​ ប្រចាំថ្ងៃ
សូមជូនបទ «ចំប៉ាផ្សារលើ» ឱ កំពង់ឆ្នាំងជាស្រុកកំណើត​ច្រៀងដោយអធិរាជសម្លេងទិព្វ ស៊ីន ស៊ីសាមុត។
៤–នាទី «ពីនេះពីនោះ»

ថ្ងៃនេះសូមសម្រាកមួយថ្ងៃ ព្រោះនិយាយច្រើន ​មាត់ឥតគំរប នាំឲ្យមានរឿងច្រើន៕