១–នាទី «ធម្មកថា» ថ្ងៃនេះសូមជូនរឿងជួបជាមួយហ៊ុនសែនរបស់លោកគ្រូសានសុជា​និងប្រតិកម្មរបស់លោកអន្ទិតចំពោះការរិះគន់ពីអ្នកខ្លះ ។
ក្នុងកូនបទសម្ភាសន៍ ១ ជាមួយពិធីការិនីនៃកម្មវិធីវិទ្យុ មួយនៅឯអូស្ត្រាលី លោកអន្ទិតថាលោកទុកការរិះគន់លោកដូចស្ដាប់តន្ត្រីកំសាន្តអ៊ីចឹង ។
២–នាទី «រឿងដែលខ្មែរគួរដឹងស្ដីពីវិបត្តិខ្មែរនៅសតវត្សទី ១៩» រៀបរៀងដោយលោក នួន សុខវ៉ាងពីក្រុង Norcross រដ្ឋ GA ផ្អែកលើសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែររបស់លោក​ David Chandler និងឯកសាររបស់លោក Adhémard Leclère–វគ្គទី ២២ ។
៣–រឿង «Brother Enemy» ឬ «សត្រូវបងប្អូនឯង» របស់ Nayan Chanda​ បកប្រែជាខេមរភាសាដោយ​លោក​ទេព ម៉េងឃាន​នៃមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា វគ្គទី ៥៦ ​អានដោយសានសុវិទ្យ ​។
៤–នាទី «តន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃ»
សូមជូនចម្រៀងឈ្មោះ «Reflection» ច្រៀងដោយ Coco Lee ប្រកបកុនរឿង Mulan​ ឆ្នាំ ២០២០ ។
៥–នាទី «ពីនេះពី័នោះ»
ប្លង់ចាស់មួយចំណិតខាងត្បូងនៃបុរីអង្គរ 3271 South Chicken Rd, Rowland, 28383 NC ៕