១–នាទី “ធម្មកថា” របស់ភិក្ខុរីមចាន់រ៉ា ឆ្លើយតបសំនួររបស់ឧបាសក-ឧបាសិកាស្ដីអំពីរឿងផ្សេងៗ ក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនា ។
២–នាទី «ទស្សនៈអ្នកនិពន្ធ» របស់លោក ជាតិហង្សាពីរដ្ឋមីនិសូតា
ថ្ងៃនេះលោកសូមលើកយកវគ្គទី ៨ នៃសំណេររបស់លោកទៀងណារិទ្ធឈ្មោះ «មហាគ្រោះជាតិខ្មែរ»​ មកអានជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ ។
៣–នាទី «តន្ត្រី»
សូមជូនបទ​«ច្បាប់ម៉ែវា»
និពន្ធនិងច្រៀងដោយលោក​សួង​នាគព័ន្ធនៃបក្សភ្លើងទៀន ។
៤–នាទី «ពីនេះពីនោះ»
ហ៊ុនសែន មិនហ៊ានបិទ Facebook ថ្វីបើត្រូវធ្វើទោស​ព្រោះនិយាយភាសាមនុស្សព្រៃជាសាធារនៈ ដោយសារជិតដល់ពេលបោះឆ្នោតហើយ ខ្លាចគ្មានអ្នកណាទៅបោះឆ្នោតឲ្យ​ ។
ហ៊ុនសែនថាស្ដាយណាស់មិនបានសម្លាប់ពួកមេបក្សប្រឆាំងឲ្យអស់នៅ ២០១៣-១៤​ ៕