១–នាទី «ទស្សនៈខ្ញុំ» របស់អ្នកគ្រូសូផានីបៃនៃក្រុង Norwalk, CA
រវាងខ្មែរកំសត់ទុគ៌ត​នឹង​យួនចៅហ្វាយលើក្បាល ហ៊ុនសែន​រកដីឲ្យយួននៅលើគោកតាមផែនការលេបស្រុកខ្មែររបស់ហូជីមិញឯណោះទេ កុំច្រឡំ!
២–នាទី  «និទានអារ៉ាប់​»
សូមជូនវគ្គទី ១១៤​ ​នៃរឿង​ ១០០១ ​យប់​ ឬ ឯកសហស្សរាត្រី ដល់ភាគស្ដីពីអាប៊ូ ហាស្សាន់ ដែលដេកយល់សប្តិថាខ្លួនគឺ ជាស៊ុលតង់ ហារុន​អាល់ រ៉ាស្ហិត ។
៣–នាទី «តន្ត្រី»​ ប្រចាំថ្ងៃ
សូមជូនបទ «ស្រលាញ់មិនឈប់» ច្រៀងដោយសេម​ក្នុងកុនភាគរឿង «តាមបេះដូងដល់ទីបំផុត»
៤–នាទី «ពីនេះពីនោះ»
មកវើយកនយើង ទៅនៅអាមេរិក!