១–នាទី «ធម្មកថា» របស់លោកគ្រូអន្ទិតសានសុជា​ឆ្លើយតបសំនួរពីរឿងផ្ទាល់ខ្លួនក្រោយលាសិក្ខាបទ​និងអធិប្បាយពីទម្លាប់ធ្វើបុណ្យហើយច្រូចទឹកព្រមទាំងឆ្លើយទៅនឹងសំនួរផ្សេងៗទៀត ។
២–នាទី «ទស្សនៈអ្នកនិពន្ធ» របស់លោក ជាតិហង្សាពីរដ្ឋមីនិសូតា
ដោយថ្ងៃនេះលោកនឹងលើកយកវគ្គទី ៥ នៃសំណេររបស់លោកទៀងណារិទ្ធឈ្មោះ «មហាគ្រោះជាតិខ្មែរ»​ មកអានជូនស្ដាប់ ។
៣–នាទី «តន្ត្រី»
សូមជូនចម្រៀងប្រភេទដាស់សតិអារម្មណ៍ខ្មែរមួយបទឈ្មោះ «ខ្មែរអើយក្រោកឡើង!» ច្រៀងជូនស្ដាប់ដោយអ្នកចម្រៀងដែលពោរពេញទៅដោយមនោសញ្ចេតនាជាតិ កុយ វណ្ណា​នៅប្រទេសបារាំង ។
៤–នាទី «ពីនេះពីនោះ»
ពួកសត្រូវ​ប្រើច្បាប់ប្ដឹងត្រាំ​រឿងឯកសារសម្ងាត់ទៀតហើយ​ ទាំងអស់​ ៣៧ ​ករណី ។
តំណាងរាស្ត្រពីរដ្ឋ GA ផ្ដើមបណ្ដឹងបណ្ដេញJoe Biden ពីតំណែងប្រធានាធិបតីព្រោះអសមត្ថភាព ៕