១–នាទី «ទស្សនៈខ្ញុំ» របស់អ្នកគ្រូសូផានីបៃនៃក្រុង Norwalk, CA
ថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូនឹងនិយាយលើកទឹកចិត្តបងប្អូនខ្មែរឲ្យខំតស៊ូតទៅទៀតព្រោះ ជីវិតគឺការតស៊ូ ។
២–នាទី «និទានអារ៉ាប់​»
សូមជូនវគ្គទី ១០៨​ ​នៃរឿង​ ១០០១ ​យប់​ ឬ ឯកសហស្សរាត្រី រ៉ាយរ៉ាប់ដោយម្ចាស់ក្សត្រី Scheherazade ថ្វាយស៊ុលតង់ Shahryar នៃចក្រភពពែរ្ស៍ទ្រង់ព្រះសណ្ដាប់​។
៣–នាទី «តន្ត្រី»
សូមជូនចម្រៀងជម្រុញស្មារតីប្ដេជ្ញាចិត្តមួយបទឈ្មោះ «អ្នកមិនចុះចាញ់»
៤–នាទី «ពីនេះពីនោះ»
«បួសព្រោះស្រឡាញ់គេ​ សឹកព្រោះមិនដឹងបួសធ្វើអីទៀត បានសម្រេចគោលដៅអស់ហើយ ។ »
បើមិនដោះលែង​ថាច់សេដ្ឋាទេ យួនប្រយ័ត្ន!