១–នាទី«សៀវភៅខ្មែរ» សូមជូនជំពូក ៨ នៃរឿង «អាស្បូវ» និពន្ធដោយលោក​សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកនរវិទ្យាបណ្ឌិតអាំង ជូលាន។ ជំពូកនេះនិយាយពីការចងក្លើរវាងពញាសោមនឹងតាព្រះ និងទស្សនកិច្ចនៅបាខែងនិងអង្គរធំ ។
២–នាទី «សង្គមវិជ្ជា» រៀបរៀងដោយលោកខេងខេមរៈនៃក្រុង Columbus រដ្ឋ OH ដោយថ្ងៃនេះលោកនឹងលើកយក ប្រវត្តិនៃថ្ងៃពិសាខបូជាយកមកជំរាប​។
៣–នាទី «តន្ត្រី» សូមជូនចម្រៀងសៀមកាត់ខ្មែរឈ្មោះ «កម្ពុជាជាទីស្នេហា» ច្រៀងដោយយិងយ៉ុង យ៉តបួង៉ាម អ្នកចម្រៀងដែលប្រកាសថាគេមិនចេះច្រៀងកន្ទ្រឹមព្រោះគេមិនមែនខ្មែរស្រិន្ទ​ឬ​បុរីរម្យ ។
៤–នាទី «ពីនេះពីនោះ» ៖