១–នាទី «វប្បធម៌អក្សរសាស្ត្ខ្រខ្មែរ» រៀបរៀងដោយសពលោកសំបូរិន្ទ សហស្ថាបនិកវិទ្យុខ្មែរពិភពលោក​ដោយលោកសូមជូនបទសម្ភាសន៍ ជាមួយលោកសាស្ត្រាចារ្យកេង​វ៉ាន់សាក់នៅប្រទេសបារាំង​កាលពីឆ្នាំ ២០០៧ ​ស្ដីពីអ្វីទៅគឺអត្តសញ្ញាណខ្មែរ ភាគ ២៨-២៩ ។
នាងគង្ហីងឬព្រះមេធរណី
២–​នាទី «និទានអារ៉ាប់» សូមជូនវគ្គទី ១០១ ​នៃរឿង​ ១០០១ ​យប់ ​ឬ ឯកសហស្សរាត្រី ។
៣–នាទី «តន្ត្រី»​ ប្រចាំថ្ងៃ៖
សូមជូនបទ «កន្ទ្រឹមមកហើយ!»​ច្រៀងដោយ ចេន​សាយចៃ​។
៤–នាទី «ពីនេះពីនោះ»
ខ្មែរគួរទៅបោះឆ្នោតខែកក្កដានេះទេ?
ខ្មែរស្រិន្ទសម័យព្រះរាមទី ៥ (1853-1910) គំនូរដោយ L. Delaporte ។
ស្រិន្ទ​ស្រុកដំរីភ្លុកស ៕