១–នាទី “ទេវកថាក្រិក-រ៉ូម៉ាំង” ដែលថ្ងៃនេះសានសុវិទ្យ​នឹងលើកយកប្រវត្តិសាស្ត្រសង្ខេបរបស់ប្រទេសក្រិកមកជំរាបត្រួសៗ មុននឹងបន្តបញ្ចប់ទេវកថាក្រិក-រ៉ូម៉ាំង។
២–បាឋកថារបស់លោកបណ្ឌិតអាំង ជូលាន ស្ដីពីការវិវឌ្ឍនៃភាសាខ្មែរ វគ្គបញ្ចប់ ។
៣–នាទី « តន្ត្រី»​ សូមជូនចម្រៀងស្នេហាជាតិសម័យសាធារណរដ្ឋខ្មែរឈ្មោះ «យុវជនយុវតីខ្មែរ» ក្នុងឱកាសប្រកាសសាធារណរដ្ឋខ្មែរ​ ៩ តុលា​ ១៩៧០ ។
This image has an empty alt attribute; its file name is image-103.png
៤–នាទី «ពីនេះពីនោះ»
Sokhary Chau ចៅហ្វាយក្រុង Lowell, MA
វិមានរបស់ក្មួយថយ ​ក៖ប៉ាបិទ crawling space ដោយឥដ្ឋ​។
បុស្បុកកំពុងព្យាយាមសង់បង្ហើយ​ ៕