១–នាទីសម្លេងនារីខ្មែរ សូមជូនវគ្គបន្តនៃមតិរបស់អ្នកគ្រូសូផានី​ បៃនៅក្រុង Norwalk ​រដ្ឋ CA ស្ដីពីព្រឹត្តិការណ៍ប្រល័យពូជសាសន៍ដោយពួកខ្មែរក្រហមកញ្ជះចិន-យួន កាលពី ថ្ងៃ ១៧​ មេសា ឆ្នាំថោះ ១៩៧៥ ។
1975 ឆ្នាំសូន្យ
គុកឥតជញ្ជាំង
សម្ដេចនិងខ្មែរក្រហម
ការសម្ដែងអំពីព្រឹត្តិការណ៍ ១៧​ មេសា​ប្រចាំឆ្នាំ ។
២–នាទីនិទានអារ៉ាប់​ វគ្គទី ៩៨ ​នៃរឿង​ ១០០១ ​យប់​ ឬ ឯកសហស្សរាត្រី រ៉ាយរ៉ាប់ដោយម្ចាស់ក្សត្រី Scheherazade ថ្វាយស៊ុលតង់ Shahryar នៃចក្រភពពែរ្ស៍ទ្រង់ព្រះសណ្ដាប់។
៣–នាទីតន្ត្រី សូមជូនចម្រៀងខ្មែរសុរិន្ទឈ្មោះ «ស្រឡាញ់ប្រុសស្រុកឯង» ច្រៀងដោយកញ្ញាទូច ស្រីលក្ខណ៍​។
៤–នាទីពីនេះពីនោះ
John Gunther Dean រត់ពីភ្នំពេញ 12 Apr 75
Sirik Matak Letter: