១–នាទី«សៀវភៅខ្មែរ» សូមជូនជំពូក ២ នៃរឿង «អាស្បូវ» និពន្ធដោយលោក​សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកនរវិទ្យាបណ្ឌិតអាំង ជូលាន។ សូមជំរាបថា «អាស្បូវ» ជាប្រលោមលោកផ្អែកលើប្រវត្តិសាស្ត្រ​ដែលសាច់រឿងចេញមកពីការប្រឌិតទាំង ស្រុង ប៉ុន្តែក្របខណ្ឌទូទៅ ទាំងកាលប្រវត្តិ ទាំងបុរាណស្ថាននានាដែលលើកយកមកនិយាយ សុទ្ធសឹងផ្អែកលើការស្រាវជ្រាវល្អិតល្អន់ក្នុងវិស័យប្រវត្តិសាស្ត្រនិងសិលាចារឹក។

២–នាទី «សង្គមវិជ្ជា» រៀបរៀងដោយលោកខេងខេមរៈនៃក្រុង Columbus រដ្ឋ OH ថ្ងៃនេះសូមជូនរឿងខ្លីឈ្មោះ «ទឹកនាគរាជ» និពន្ធដោយលោក ម៉ុង ប៉ាពីយ៉ុង នៃក្រុង Skokie រដ្ឋ IL វគ្គទី ៣ ។

៣–នាទី «តន្ត្រី» ថ្ងៃនេះសូមជូនចម្រៀងកន្ទ្រឹម “អញ្ជើញដូនតា” ច្រៀងត្រាប់អ្នកសុរិន្ទដោយលោកហៀងតារា។

៤–នាទី «ពីនេះពីនោះ»

វិបត្តិជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់នៅព្រំដែនខាងត្បូងរបស់អាមេរិក។ Rodrigo Abd/AP
សង្គ្រាមលោកលើកទី ៣ លាហើយផែនដី៕