១–នាទី «ទេវកថាក្រិក-រ៉ូម៉ាំង» ដែលថ្ងៃនេះខ្ញុំសុំលើកយក រឿងក្ដីស្នេហារបស់ Eros (Cupid) និង Psyche មកជំរាប ។

២–ភាគ ១ នៃបាឋកថារបស់លោក នរវិទូអាំង​ ជូលាន  ​សាស្ត្រាចារ្យប្រចាំមហាវិទ្យាល័យបុរាណវិទ្យា ស្ដីពីមធ្យោបាយដែលខ្មែរយើងប្រើដើម្បីភ្ជាប់មនុស្សទៅនឹង​ទេពជាពិសេសតាមរយៈការ​ប្រើភេសជ្ជៈ មានស្រា សជាដើម។

៣–នាទី « តន្ត្រី»​ សូមជូន ចម្រៀងឈ្មោះ «ស្រឡាញ់អូនដល់ឆ្អឹង» ចម្រៀងចាស់ពីទសវត្សឆ្នាំ ១៩៩០ ច្រៀងដោយលោកកុយវណ្ណាពីក្រុងប៉ារីស។

៤–«ពីនេះពីនោះ»

មានមនុស្សស្លាប់ជាង​២០,០០០​នាក់ហើយក្នុងផែនដីរញ្ជួយនៅទូរគីនិងស៊ីរីកាលពីថ្ងៃចន្ទ។​
ដោយទៀងណារិទ្ធ