១ – ធម្មកថារបស់ព្រះតេជគុណសាន សុជា​នៃវត្តមណីរតនារាម ក្រុងពោធិ៍សាត់ទេសន៍រឿងឳពុកម្ដាយធ្វើបាបកូន។

២ – «នាទីរឿងដែលខ្មែរគួរដឹង» (ភាគ២​ វគ្គទី ៤៤) រៀបរៀងដោយលោក នួន សុខវ៉ាងពីក្រុង Norcross, GA។

៣ – រឿង «Brother Enemy» ឬ «សត្រូវបងប្អូនឯង» របស់ Nayan Chanda​ បកប្រែជាខេមរភាសាដោយ​លោក​ទេព ម៉េងឃាន​នៃមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា វគ្គទី ៣២ ​អានដោយសានសុវិទ្យ ​។

៤ – «នាទីតន្ត្រី» សូមជូនចម្រៀងមួយបទ ឈ្មោះ «បណ្ដាំចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំ My Last Words» ប្រគំដោយ​វង់បន្ទាយអំពិល នៃរណសិរ្សរំដោះជាតិប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ ។

៥–«នាទីពីនេះពី័នោះ»

Opinion | The U.S. Can't Force the Rest of the World to Support Ukraine.  Here's Why. - POLITICO
Russia & Putin become international pariah state/leader
China risks 1mn Covid deaths in 'winter wave', modelling shows | Financial  Times
China is paying heavily for lying about viruses