១ – ធម្មកថារបស់ព្រះតេជគុណសាន សុជា​នៃវត្តមណីរតនារាម ក្រុងពោធិ៍សាត់ទេសន៍សួរថាអ្នកមានប្រពន្ធពីរមានបាបកម្មអ្វីខ្លះ?

២ – «នាទីរឿងដែលខ្មែរគួរដឹង» (ភាគ២​ វគ្គទី ៤៣) រៀបរៀងដោយលោក នួន សុខវ៉ាងពីក្រុង Norcross, GA។

៣ – រឿង «Brother Enemy» ឬ «សត្រូវបងប្អូនឯង» របស់ Nayan Chanda វគ្គទី ៣១ ​អានដោយសានសុវិទ្យ ​។ ស្ដេចកំប៉ោងអន់ចិត្ត​ចិន​អន់ចិត្តខ្មែរក្រហមដែលមិនព្រមឲ្យទ្រង់ទៅទសនាតំបន់រំដោះ។​​ អរគុណផាំ វ៉ាន់ដុងដែលជួយអន្តរាគមន៍។

៤ – «នាទីតន្ត្រី» សូមជូនចម្រៀងមួយបទឈ្មោះ «Kung Fu Fighting» ច្រៀងដោយ Carl Douglas កាលពីឆ្នាំ ១៩៧៤។  

៥–«នាទីពីនេះពី័នោះ»

ល្បងខ្វាងនិងខ្មែរ​សញ្ជាតិ ២
សារទូចវិបុលដល់អ្នកបោះឆ្នោតឲ្យបក្សប្រជាជន
លោក​អ៊ូជានអ៊ី​ ឬង៉ោរី និងមេរៀនរបស់ប្រាជ្ញចិន​ជូប៉ឹលូ ៕