១–«នាទី ទេវកថាក្រិក-រ៉ូម៉ាំង» ដែលនឹងលើកយករឿងរបស់ព្រះពុធ​ឬ Mercury មកជំរាប។

២–បាឋកថារបស់លោក​អាំងជូលាន​សាស្ត្រាចារ្យ នរវិទូប្រចាំមហាវិទ្យាល័យបុរាណវិជ្ជា ស្ដីពីសភាទន្សាយ​វគ្គទី ៣។

សុភា ទន្សាយ | សុភា ទន្សាយ

៣–«នាទីតន្ត្រី»​ សូមជូនបទ «San Francisco» ​ ច្រៀងដោយ Scott McKenzie

៤–«ពីនេះពីនោះ» ស្ដីពីបុរីអង្គរ​ស្អីទៅបុរីអង្គរ? មកស្ដាប់បាឋកថាលោក​អ៊ូ ជាន-អ៊ី នៅក្រុងព្រះចេស្ដា​រដ្ឋម៉ារីឡែន៕

rev-full1