១–នាទី«សៀវភៅខ្មែរ» ថ្ងៃនេះសូមជូនភាគ ១៩ នៃសៀវភៅឈ្មោះ «ទម្លាយអាថ៌កំបាំងប្រាសាទអង្គរវត្ត»​ របស់លោក សុឹម សុភក្រ្តា (មគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរណ៍អង្គរ)។

២–បាឋកថារបស់លោក​អាំងជូលាន​សាស្ត្រាចារ្យ នរវិទូប្រចាំមហាវិទ្យាល័យបុរាណវិជ្ជា ស្ដីពីសភាទន្សាយ វគ្គទី ២។

សុភា ទន្សាយ | សុភា ទន្សាយ

៣–នាទីតន្ត្រី សូមជូនចម្រៀងបារាំងសែសរបស់ Joe Dassin ឈ្មោះ Et Si Tu N’Exitais Pas ឆ្នាំ ១៩៧៥-៧៦។

Joe Dassin

៤–​ពីនេះពីនោះ។ ជូនបទសម្ភាសន៍លោកថាច់ពីយ៉ាជាមួយលោកណនហ៊ី​និង​ម៉មអង់ដ្រេ។

EU trade action on Cambodia looms after unsuccessful talks – POLITICO
How Hun Sen killed democracy in Cambodia
opposition protest held in Brussels against dictator Hun Sen