១–​អំណានសៀវភៅលោកសាស្ត្រាចារ្យ​ជីន​ស្ហាប​រឿង «ពីរបបផ្ដាច់ការទៅប្រជាធិបតេយ្យ​តាមគំនិតអហិង្សា» វគ្គទី ៣២ ដោយ​សានសុវិទ្យ។

២–«នាទីវប្បធម៌អក្សរសាស្ត្រ ផ្នែកនិរុត្តិសាស្ត្រខ្មែរ» រៀបរៀងដោយលោកម៉ុង ប៉ាពីយ៉ុងពី ក្រុងស្កូគី រដ្ឋអ៊ិល្លីណយស៍ ដែលថ្ងៃនេះលោកនឹងលើកយក វគ្គទី ៦ នៃរឿងសត្វគោក្នុងសង្គមខ្មែរ​យក​មក​ជំរាប ។

៣–​និទានអារ៉ាប់សូមជូនវគ្គទី ៥៣ ​នៃរឿង​ ១០០១ ​យប់ ​ឬ ឯកសហស្សរាត្រី។

៤–«នាទីតន្ត្រី» សូមជូនចម្រៀងប្រភេទ Rock N Roll ឈ្មោះ​ «The Great Pretender» ច្រៀងដោយវង់តន្ត្រី The Platters​កាលពីឆ្នាំ ១៩៥៥ ។

៥–«នាទីពីនេះពីនោះ» ឆ្នោត​Powerball ដែលមិត្តអ្នកស្ដាប់និងអ្នកគាំទ្របុរីអង្គរទិញឲ្យសម្រាប់​Jackpot 1.6 Billion dollars — បទសន្ទនារវាងលោកគ្រាប់ខ្សាច់នឹងធម្មិកព្រហ្ម​រឿងជោគវាសនារបស់មនុស្ស ។

Palmistry - Wikipedia