១–«នាទី ទេវកថាក្រិក» ដែលនឹងបន្តលើកយករឿងកិច្ចការទាំង១២របស់អនុទេព ​Heracles ឬ Hercules មករៀបរាប់ជូនស្ដាប់។ ថ្ងៃនេះគឺការងារទី ៥​គឺទៅយក ហ្វូងគោរបស់ស្ដេច Augeas នៃ​នគរ Elis និងជាឪពុករបស់ ​Epicaste ។

Labours of Hercules - Wikipedia
ភារកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរទាំង​១២​របស់ Hercules ឬ Heracles
Hercules' Fifth Labor: the Augean Stables

២–បទសម្ផាសន៍របស់លោកសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតនរវិទូអាំងជូលាន​ដោយុ​សារពត៌មានអ៊ីឡិចត្រូនិចថ្មីៗ​ស្ដីពីមូលហេតុដែលគេថា​តំបន់អង្គរជាបេតិកភណ្ឌរស់ មានជីវិត​ភាគ១។

៣–«នាទីតន្ត្រី»​ ដែលនឹងជូនភ្លេងសុទ្ធឈ្មោះ «Call of the Faraway Hills» ជាភ្លេងកំដរភាពយន្ត Hollywood ឈ្មោះ Shane ឆ្នាំ1953។​

៤–«ពីនេះពីនោះ» សុំសម្រាកមួយថ្ងៃ៕