១–នាទី«សៀវភៅខ្មែរ» សូមជូនវគ្គទី ៩៦ នៃសៀវភៅរបស់បណ្ឌិតយិនឆេងស៊ន ឈ្មោះ «ចូរនាំគ្នាជ្រកក្រោមព្រះធម៌»។

២–បាឋកថារបស់នរវិទូសាស្ត្រាចារ្យអាំង ជូលានស្ដីពីសត្វទន្សាយ​ជាពិសេស​សភាទន្សាយ​ក្នុង​សង្គមវប្បធម៌ខ្មែរ។

Ethnologist Ang Choulean: the Rich and Complex World of Spirits in  Cambodian tradition | Cambodianess

៣–«នាទីតន្ត្រី» សូមជូនចម្រៀងរបស់លោកកុយវណ្ណាមួយបទឈ្មោះ «បណ្ដាំដូនតាសាវតារអង្គម៉ី»។

៤–«ពីនេះពីនោះ» ​សុក្រនេះកនយើងនៅ Charlotte នឹងទៅជួយសាងបង្ហើយរោងដាក់ត្រាក់ទ័រ​នៅបុរីអង្គរ — គេថាពេលនេះគួរទិញមាស សន្សំមាស​ព្រោះមាសឡើងថ្លៃ តម្លៃវាថេរជាងលុយ។

No description available.