១–នាទី«សៀវភៅខ្មែរ» សូមជូនវគ្គទី ៩៥ នៃសៀវភៅរបស់បណ្ឌិតយិនឆេងស៊ន ឈ្មោះ «ចូរនាំគ្នាជ្រកក្រោមព្រះធម៌»។

២–«នាទី ខ្មែរអើយក្រោកឡើង» របស់​លោកជាតិហង្សា​ពីរដ្ឋមីនីសូតាលើកយករឿង ពួករដ្ឋបាលហ៊ុនសែនអនុញ្ញាតឲ្យឧក្រឹដ្ឋជនចិន​មក​បណ្ដាក់ទុនបើកកាស៊ីណូអនឡាញនៅខេត្តព្រះសីហនុ​ជាច្រើនសិបកន្លែង។

៣–«នាទីតន្ត្រី» សូមជូនចម្រៀងស្នេហាជាតិសម័យសាធារណរដ្ឋឈ្មោះ «ស្អែកលាម៉ែចូលធ្វើទាហាន» ទំនុកច្រៀង តែងដោយលោក​ម៉ាឡៅពី​រីឯបទភ្លេងតែងដោយស៊ីនស៊ីសាមុតហើយច្រៀងដោយស៊ីនស៊ីសាមុតថែមទៀត។

៣–«នាទីពីនេះពីនោះ»​

ដីខាងឆ្វេងដៃក្រោមវង់មូលទំហំ ៧០​អេឃ័រ