១–«នាទីទស្សនៈកនយើង» លោកហង្សចក្រាបារមី សំពងក្បាលក្រុមហ៊ុនចង្រៃឈ្មោះខ្មែរតែសកម្មភាពស្អុយរលួយក្នុងបំណងបំផ្លាញឈ្មោះសម្លេងរបស់ខ្មែរ។

Miss Grand Camboda 2022

៣–​សូមជូនវគ្គទី ៣៥ ​នៃរឿង​ ១០០១ ​យប់ ​ឬ ឯកសហស្សរាត្រីដែល ម្ចាស់ក្សត្រីស្ហេហេរ៉ាហ្សាដ និទានថ្វាយព្រះស្វាមីស្ហាហ៍ ស្ហារិយ៉ា​ស្ដាប់។

៥–«នាទីតន្ត្រី» សូមជូនកន្ទ្រឹមបូរាណ ឈ្មោះ​«មេមត់ហូតដាវ»។

៦–«នាទីពីនេះពីនោះ» បុណ្យដាល់អំបុកសំពះព្រះខែនៅបុរីអង្គរ ណតខារ៉ូ ៕