១–«នាទីរឿងដែលខ្មែរគួរដឹង» (ភាគ២​ វគ្គទី ២៣) រៀបរៀងដោយលោក នួន សុខវ៉ាងពីក្រុង Norcross, GA,​ បន្តរៀបរាប់អំពីការសម្លាប់ខ្លួនរបស់មេទ័ពយួនទ្រឿងមិញយ៉ាង​និងការបានទទួលសិទ្ធិគ្រប់គ្រងខ្លះរបស់ព្រះបាទអង្គឌួងដោយផ្អែកលើសៀវភៅលោក David Chandler។

២–អ្នកស្រីអៀងម៉ាឡាពីរដ្ឋមីនីសូតាសូមជូនរឿង «Brother Enemy» របស់ Nayan Chanda វគ្គទី១០ ដែលមានរៀបរាប់អំពីការចាំបាច់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យខាងប្រជាធិបតេយ្យមានអំណាចទើបអាចគ្រប់គ្រងប្រទេសបាន។

៣–«នាទីតន្ត្រី» ​សូមជូនចម្រៀងឈ្មោះ «ស្អែករៀមលាហើយ» ច្រៀងដោយម៉ុល​ កាម៉ាច ប្រគំដោយវង់បក្សីចាំក្រុង ដែលបទភ្លេងនេះចម្លងមកពីបទ «Evergreen Tree» របស់ Cliff Richard ឆ្នាំ ១៩៦០។

៤–«នាទីពីនេះពីនោះ» ដែលសានសុវិទ្យនឹងបន្តអាន «ពីរបបផ្ដាច់ការទៅប្រជាធិបតេយ្យ» វគ្គទី ២៣ ។ ថ្ងៃនេះសុំទោសមិនមានពីនេះពីនោះទេ៕

Dharmiq Prom and “his” nascent Carport