១–នាទី«សៀវភៅខ្មែរ» សូមជូនវគ្គទី ៨៦ នៃសៀវភៅរបស់បណ្ឌិតយិនឆេងស៊ន ឈ្មោះ «ចូរនាំគ្នាជ្រកក្រោមព្រះធម៌»។

២–អំណានសៀវភៅរឿង «Brother Enemy» របស់លោក Nayan Chanda វគ្គទី ៥ ​ដោយ អ្នកស្រីអៀងម៉ាឡាពីក្រុង Saint Paul រដ្ឋមីនីសូតា។

៣–ភាគបញ្ចប់នៃបាឋកថាសម្តែងដោយលោកសាស្ត្រាចារ្យ​ អាំងជូលាន ពីមហាវិទ្យាល័យបុរាណវិទ្យា ស្ដីអំពីវដ្ដសង្សារគឺការវិលជុំកើតចាស់ឈឺស្លាប់ហើយកើតឡើងវិញទៀតតាមជំនឿរបស់ខ្មែរ។

៤–«នាទីតន្ត្រី» សូមជូនបទ «នាងយំរឿងអ្វី» ច្រៀងដោយ លោកម៉ុលកាម៉ាច។

៥–«នាទីពីនេះពីនោះ» ទូតខ្មែរនៅបារាំងតវ៉ាទាមទារសំណងជម្ងឺចិត្តពី ទស្សនាវដ្តី Paris Match ដែលសរសេរការពិតពីរបបអាខ្វាង ៕