១–«នាទីសម្លេងនារីខ្មែរ» រៀបរៀងដោយអ្នកគ្រូ សូផានីបៃ ពីក្រុង​Norwalk រដ្ឋ CA ក្នុងឋានៈជាខ្មែរដែលបានឆ្លងកាត់​ ៤ ​របបគ្រប់គ្រង។​ថ្ងៃនេះនឹងនិយាយពីការទម្លាក់សម្ដេចសីហនុដែលចូលដៃចូលជើងជាមួយយួនយៀកកុង​និង​ខ្មែរក្រហមប្រល័យពូជសាសន៍។

២–«នាទីប្រលោមលោក​» សូមជូនវគ្គទី ២៤ គឺយប់ទី ១៩ ​នៃរឿង​ ១០០១ ​យប់​ ឬ ឯកសហស្សរាត្រី។

៣–«នាទីតន្ត្រី» សូមជូនបទ «ค่าน้ำนม» (តម្លៃទឹកដោះម្ដាយ)​ តែងដោយ ไพบูลย์ บุตรขัน ​ច្រៀងដោយ ชาญ เย็นแข កាលពីឆ្នាំ​១៩៤៩​។


អ្នកចម្រៀងថៃ ឆានយ៉ិនខែ

៤–«នាទីពីនេះពីនោះ» សូមជូនយោបល់លោកវន់ពៅពីសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធ​(IDEA) ស្ដីពីជំហរល្ងីល្ងើដែលថា​៧​មករា​មានគុណចំពោះខ្មែរនោះ៕