១–«នាទីរឿងដែលខ្មែរគួរដឹង» (ភាគ២​ វគ្គទី១៩) រៀបរៀងដោយលោក នួន សុខវ៉ាងពីក្រុង Norcross, GA,​ រៀបរាប់អំពីសេចក្ដីព្យាយាមរបស់យួនក្នុងការកែប្រែវិធីធ្វើកសិកម្មរបស់ខ្មែរដែលពួកវាគិតថាមិនស៊ីវិល័យ ផ្អែកលើសៀវភៅលោក David Chandler។

២–«នាទីបដិវត្តន៍»​ដឹកនាំដោយអ្នកស្រីអៀងម៉ាឡាពីរដ្ឋមីនីសូតាសូមជូនរឿង «Brother Enemy» របស់ Nayan Chanda វគ្គទី២ ។

៣–«នាទីតន្ត្រី» ​សូមជូនបទ «ចាំនៅតែចាំ» ច្រៀងដោយកញ្ញា ទៀងមុំ សុធាវី​ជាបទដែលរស់សេរីសុទ្ធាធ្លាប់ច្រៀងពីមុនមក។

៤–«នាទីពីនេះពីនោះ» សូមជូនរឿងរ៉ាវនៅអាមេរិក​នៅចិន​និង​នៅរុស្ស៊ី រួចបញ្ចប់ដោយ​ដំណោះស្រាយសុខភាពសម្រាប់សេដ្ឋីនៅកម្ពុជាតាមរយៈការចាក់កោសិកាមេឬ Stem Cells ​៕

How Can Stem Cells Be Used?