១–«នាទីវប្បធម៌អក្សរសាស្ត្រ ផ្នែកនិរុត្តិសាស្ត្រខ្មែរ» រៀបរៀងដោយលោកម៉ុង ប៉ាពីយ៉ុងពី ក្រុងឈិកាហ្គោ រដ្ឋអ៊ិល្លីណយស៍ ដែលថ្ងៃនេះលោកនឹងលើកយកវគ្គទី ៩ នៃរឿងសត្វគោក្នុងវប្បធម៌ខ្មែរមកជំរាប។

២–«នាទីប្រលោមលោក» ​សូមជូនវគ្គទី ១៩ ​នៃរឿង​ ១០០១ ​យប់ ​ឬ ឯកសហស្សរាត្រី។

៣–«នាទីតន្ត្រី» សូមជូនចម្រៀងបារាំងឈ្មោះ «La Plus Belle pour Aller Danser» ច្រៀងដោយ Sylvie Vartan។

៤–«នាទីពីនេះពីនោះ» ឃាតក(រ) សម្លាប់លោក​អាបិ​ថាមិនមែនសម្លាប់ព្រោះរឿងនយោបាយ​ — អាខ្វាងចង់ល្បីបានជាអញ្ជើញរុស្ស៊ីប្រទេសឈ្លានពាន​មកចូលរួមប្រជុំអាស៊ាន។

មនុស្សនិងកាំភ្លើងដែលសម្លាបស្ហ៊ិនហ្សូ អាបិ