១–«នាទីវប្បធម៌អក្សរសាស្ត្រ ផ្នែកនិរុត្តិសាស្ត្រខ្មែរ» រៀបរៀងដោយលោកម៉ុង ប៉ាពីយ៉ុងពី ក្រុងឈិកាហ្គោ រដ្ឋអ៊ិល្លីណយស៍ ដែលថ្ងៃនេះលោកនឹងលើកយកវគ្គទី ៨ នៃរឿងសត្វគោក្នុងវប្បធម៌ខ្មែរមកជំរាប។

២–«នាទីប្រលោមលោក» ​សូមជូនវគ្គទី ១៧ ​នៃរឿង​ ១០០១ ​យប់ ​ឬ ឯកសហស្សរាត្រី។

៣–«នាទីតន្ត្រី» សូមជូនចម្រៀងខ្មែរមួយបទឈ្មោះ «រៃអើយរៃយំនៅប្រាសាទព្រះវិហារ»​

វដ្តរបស់សត្វរៃ

៤–«ពីនេះពីនោះ»​ ថ្ងៃ ៤​កក្កដា ទិវាឯករាជ្យជាតិអាមេរិកំាង — សង្គ្រាមជាមួយអ្នកណា?