១–«នាទីវប្បធម៌អក្សរសាស្ត្រ ផ្នែកនិរុត្តិសាស្ត្រខ្មែរ» រៀបរៀងដោយលោកម៉ុង ប៉ាពីយ៉ុងពី ក្រុងឈិកាហ្គោ រដ្ឋអ៊ិល្លីណយស៍ ដែលថ្ងៃនេះលោកនឹងលើកយកវគ្គទី ៦ នៃរឿងសត្វគោក្នុងវប្បធម៌ខ្មែរមកជំរាប។

២–«នាទីប្រលោមលោក» ​សុំជូនវគ្គទី ១៣ ​នៃរឿង​ ១០០១ ​យប់​ឬ ឯកសហស្សរាត្រី។

៣–«នាទីតន្ត្រី» លោកម៉ម ពេជ្ជរិទ្ធ សុំជូន ចម្រៀងឧទ្ទិសដល់់ទិវាឳពុកឈ្មោះ «ពុក» ឬ «Dear Father» ដោយ «Small World, Small Band»​។

៤–«ពីនេះពីនោះ» ទឹកដីបុរីអង្គរ នៅណតខារ៉ូឡាញណា វិវឌ្ឍដល់ណាហើយ?