១–នាទី «ខ្មែរអើយក្រោកឡើង» រៀបរៀងជូនស្ដាប់ដោយ ​លោកជាតិហង្សា ​ពីក្រុង​មីនេអាប៉ូលិស រដ្ឋមីនេសូតា ស្នើឲ្យបង្កើតគណៈកម្មការរំដោះជាតិនិងរដ្ឋាភិបាលក្រៅប្រទេស​ដើម្បីដឹកនាំការតស៊ូរំដោះជាតិពីយួន។

២–នាទី«សៀវភៅខ្មែរ» សុំជូនវគ្គបន្តនៃសៀវភៅរបស់បណ្ឌិតយិនឆេងស៊ន ឈ្មោះ «ចូរនាំគ្នាជ្រកក្រោមព្រះធម៌»។

៣–នាទីតន្ត្រីជូនចម្រៀងរបស់ព្រះនាងតូចជេនណា «At My Worst» ។

៤–«ពីនេះពីនោះ» បរិភោគម្ទេសឲ្យល្មម​ — ដល់ពេលតស៊ូរំដោះជាតិទៀតហើយនៅ?