១–នាទី«សៀវភៅខ្មែរ» សុំជូនវគ្គបន្តនៃសៀវភៅរបស់បណ្ឌិតយិនឆេងស៊ន ឈ្មោះ «ចូរនាំគ្នាជ្រកក្រោមព្រះធម៌»។

២–នាទី «ខ្មែរអើយក្រោកឡើង» រៀបរៀងជូនស្ដាប់ដោយ ​លោកជាតិហង្សា ​ពីក្រុង​មីនេអាប៉ូលិស រដ្ឋមីនេសូតា បង្ហាញឲ្យឃើញភាពក្បត់ជាតិលក់ជាតិរបស់ពួកកញ្ជះយួននៃបក្សប្រជាជន។

៣–ចម្រៀងដោយក្មេងខ្វាក់ហើយកើតជម្ងឺអូទិស្ម៍ Christopher Duffley ឈ្មោះបទ «Open the Eyes of My Heart» ។

៤–«ពីនេះពីនោះ» រឿងការសម្លាប់់រង្គាល​ឬ ប្រល័យពូជសាសន៍ តើពួកបាបការី ឬអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើអមុនស្សបែបហ្នឹងជាមនុស្សប្រភេទណា?