១–ធម្មកថារបស់ព្រះតេជគុណសាន សុជា​នៃវត្តមណីរតនារាម ក្រុងពោធិ៍សាត់​ឆ្លើយសំនួរពីរឿងសុខនិងទុក្ខ។

២–នាទីទស្សនៈអ្នកនិពន្ធ​រៀបរៀងដោយលោកជាតិហង្សានៃក្រុងមីនេអាប៉ូលិស រដ្ឋមីនេសូតា ដោយយកសៀវភៅលោកសោមសេកកុមារមកអានជូនស្ដាប់។

៣–ចម្រៀងស្នេហាបក្សភ្លើងទៀន ច្រៀងដោយលោកសៀងសុផលតែងដោយលោកហេងសង្គ្រាម។

៤–«ពីនេះពីនោះ» រាយការណ៍ពីសេចក្ដីព្យាយាមនៅបុរីអង្គរ​អ៊ិងគ៍​ – អរគុណលោក​ហត្ថ ស័ង្ខ ​ពីរដ្ឋតិចសាស់ដែលបានជួយក្នុងការជីកបារាយណ៍ ១០០ដុល្លារ ជួយវិទ្យុ ១២០ដុល្លារ ជួយថ្លៃកាហ្វេសានសុវិទ្យ​ ៨០ដុល្លារ។