១–ភាគបញ្ចប់នៃធម្មកថាអធិប្បាយអំពីសារៈសំខាន់របស់ថ្ងៃបុណ្យវិសាខបូជាដោយព្រះតេជគុណសានសុជា។


២–បទសម្ភាសន៍លោកថាច់ពីយ៉ាជាមួយលោកណនហ៊ី នៃក្រុងស៊ីណេ ប្រទេសបែលហ្ស៊ិក ស្តីពីបក្សភ្លើងទៀននឹងចូលរួមការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំ-សង្កាត់ខែក្រោយនេះ។

៣–ទស្សនៈអតីតប្រធានបុរីអង្គរលោកឱកសឿមស្ដីពីរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងបុរីអង្គរនិងបញ្ហាផ្សេងៗ។

៤–ចម្រៀងដោយព្រះនាងតូច «ស្រឡាញ់កម្លោះស្រុកឯង» និងពីនេះពីនោះ។