១–នាទី «ខ្មែរអើយក្រោកឡើង!» ដោយ​លោក​ជាតិហង្សាពីក្រុង​មីនេអាប៉ូលិស រដ្ឋមីនេសូតា។

២–នាទី «និទាន» សូមជូនសេចក្ដីអធិប្បាយអំពីប្រាជ្ញារបស់ធនជ័យ​ដោយលោកគៀតចាន់ថុននៅខេត្តព្រះសីហនុ។

៣–វគ្គបញ្ចប់នៃបាឋកថារបស់លោកសាស្ត្រាចារ្យអាំងជូលាន​នៃមហាវិទ្យាល័យបូរាណវិជ្ជាស្ដីពីទំនាក់ទំនងរវាងជនជាតិនានាក្នុងតំបន់ឥណ្ឌូចិនសម័យមុន។

៤–នាទីចម្រៀងសូមជូនបទ «កន្ទ្រឹមដូនតា»​ច្រៀងដោយ​ព្រះនាងទូច​ជេនណា។

​៥–«ពីនេះពីនោះ» រឿងត្រីប្រាស៊ីលាមក? ​​និងបំណង​បុរីអង្គរអ៊ិងចង់ជួញដូរប្រហុក!