១–សេចក្ដីរាយការណ៍អំពីសកម្មភាពនៅបុរីអង្គរ​និងមតិយោបល់ផ្ទាល់របស់លោកអតីតប្រធានឱកសឿមស្ដីពីទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរដែលកំពុងតែក្លាយទៅជាស្អីផ្សេងទៀតនោះ។

២–បទសន្ទនា​ឬសម្ភាសន៍រវាងលោកថាច់ពីយ៉ា​នឹង​លោក​ប៉ែនវណ្ណូ​នៃគណៈកម្មាធិការ​២៣​តុលា​១៩៩១ ស្ដីពីជ័យជំនះរបស់លោក​ម៉ាក្រុងក្នុងការបោះឆ្នោតបានធ្វើជាប្រធានា​ធិបតីបារាំង​១​អាណត្តិទៀត។

៣–នាទីសម្លេងរំដោះជាតិខ្មែរដែលលោក សសុវណ្ណនឹង​ជូនអត្ថបទមួយទៀតរបស់លោក ទិតសានីក្រោមចំណងជើងថា «កសាងកំហុសចាស់សាជាថ្មី»។

៤–នាទី«រឿងដែលខ្មែរគួរដឹង»រៀបរៀងដោយលោក នួនសុខវ៉ាងពីក្រុង Norcross, GA, រៀបរាប់អំពីកម្ពុជាសម័យនៅក្រោមឥទិ្ធពលសៀមនិងយួន។

៥–លោក Gary Brooker នៃវង់ Procol Harum ច្រៀងបទ «A Whiter Shade of Pale»។

៦–«ពីនេះពីនោះ» អរគុណលោកអ្នកនាងដែលគាំទ្របុរីអង្គរ​និងវិទ្យុខ្មែរពិភពលោក។